Wij nemen jouw privacy erg serieus

1. INLEIDING

Hotel de Zeeuwse stromen verwerkt dagelijks verschillende persoonsgegevens. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij behandelen alle verzamelde informatie strikt vertrouwelijk en hanteren hierbij de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wet. In onderstaande privacy verklaring geven wij uitleg over welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

De privacy verklaring is van toepassing op de diensten van De Zeeuwse Stromen. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren. Wij raden aan om de privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

Hotel de Zeeuwse stromen BV, gevestigd aan Duinwekken 5 te 4325 GL Renesse, www.zeeuwsestromen.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Hotel de Zeeuwse Stomen behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen.

Heeft u vragen m.b.t. de inhoud van de wet Algemene verordening gegevensbescherming? Wij willen u dan verwijzen naar de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ voor aanvullende informatie.

2. PERSOONSGEGEVENS

Hotel de Zeeuwse stromen verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens met verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een opsomming van welke persoonsgegevens wij verwerken.

2.1          Boeking- en verblijfsgegevens

Indien u een boeking maakt voor een overnachting en/ of evenement, het reserveren van een tafel in ons restaurant, dan wel het huren van één van onze congreszalen gaat u een overeenkomst met Hotel de Zeeuwse Stromen aan. Hiervoor dienen wij persoonsgegeven te noteren zoals uw voor- en achternaam, geslacht, of u 18 jaar of ouder bent, adres, woonplaats, telefoonnummer , e-mailadres, betalingsgegevens en datum van aankomst en vertrek. Deze gegevens kunnen wij ook ontvangen vanuit derde partijen waarbij u het boekingsproces heeft doorlopen, denk hierbij aan bijvoorbeeld Booking.com. Bij een zakelijke reservering vragen wij ook om de naam van uw bedrijf met adresgegevens en een factuuradres. In enkele gevallen worden er ook aanvullende persoonsgegevens verwerkt, zoals dieetwensen, toegang voor mindervaliden of andere wensen en voorkeuren. Al deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres met toestemming heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

2.2          Cameratoezicht

Op en rondom het terrein van Hotel de Zeeuws Stromen is er sprake van cameratoezicht die dag en nacht actief is. Dit staat aangegeven met stickers, bij onder andere onze entree. Deze camera’s zijn bedoeld om onze gasten te beschermen en onze eigendommen te beveiligen. Door middel van deze camerabeelden is er inzicht in de activiteiten van personen. Deze beelden zijn privacy gevoelig en proberen wij zo goed mogelijk te beschermen. Camerabeelden worden alleen bekeken en mogelijk verstrekt aan derden (bijv. Politie)  indien daar dringende reden voor is, denk hierbij aan inbraak, diefstal of andere strafbare feiten. In de hotelkamers, de openbare toiletten en in de wellness faciliteiten wordt er geen gebruik gemaakt van cameratoezicht. Onze camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard.

2.3          Sollicitatie procedure

Indien u wilt solliciteren voor een functie binnen Hotel de Zeeuwse Stromen, dient u per mail of per post een volledig Curriculum vitae met een motivatiebrief aan te leveren. Hierin staan verschillende persoonsgegevens in vermeld, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, adres, woonplaats, telefoonnummer , e-mailadres, opleidingsniveau en werkervaring. Deze persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door aan een toegewezen medewerker en wordt niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er toestemming wordt verleent vanuit de sollicitant wordt dit bewaartermijn verlengd tot maximaal een jaar.

3. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

3.1          Delen met verwerkers

Hotel de Zeeuwse Stromen kan derden inschakelen om ons bij te staan ​​bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als 'Verwerker'. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • ontwikkelaars en leveranciers van software;
 • opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
 • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
 • hosting provider(s);
 • aanbieders van relatiebeheersoftware.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Hotel de Zeeuwse Stromen is niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. Wij raden u aan dat u zich goed informeert over de Verwerker en diens bedrijf, alvorens persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers te verstrekken.

3.2          Delen met uw toestemming

Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, kunnen we de persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze zakenpartner de diensten of aanbiedingen kan leveren of contact met u op kan nemen.

3.3          Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren, of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonsgegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.

3.4          Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van onze onderneming.

4. COOKIES

Hotel de Zeeuwse stromen maakt gebruik van verschillende Cookies via onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookie

4.1          Analytische Cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen.

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen.

4.2          Tracking cookies

Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

4.3          Advertentiecookies

Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

4.4          Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hotel de Zeeuwse Stromen zal ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens genomen worden. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij u te adverteren. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst, met ons verplicht om de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen, te beveiligen. Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

6. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. UW RECHTEN

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

7.1          Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

7.2          Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

7.3          Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

7.4          Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

7.5          Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

7.6          Bezwaar

U mag ten allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

 8. KLACHTEN

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

9. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Hotel de Zeeuwse Stromen

Duinwekken 5, 4325 GL Renesse

0111-462040

info@zeeuwsestromen.nl